Training Samenvatten & Toetsvoorbereiding

3 x 1 uur
in groepsverband of individueel

Mijn uitgangspunt is:

 • 80% begrijpen betekent:
  Dat je het steeds opnieuw uit je hoofd moet leren.
  Dat, als de docent niet letterlijk om de lesstof vraagt, je het niet herkent en niet weet wat hij wilt.
 • 90% snappen betekent:
  Dat je het wel weet maar niet goed kunt formuleren, dus ook in de toets niet, je mist punten.
 • 100% begrijpen betekent:
  Dat je de lesstof alleen nog maar hoeft te herhalen want alles is logisch. Je begrijpt veel beter waar de docent naartoe wilt met zijn vraag. Een docent wilt niets liever dan dat een leerling de stof begrijpt, dus zal dit ook zo toetsen.

Veel leerlingen leren voor de 80% of de 90%, ze kennen de stof, maar komen tijdens het maken van de toets niet uit de verf.

Hoe?

Ik leer leerlingen hoe ze een helder overzicht te maken en te houden over de lesstof zodat verbanden zichtbaar  zijn.

Ik leer leerlingen hoe ze scannend en analytisch kunnen lezen zodat ze hoofd- en bijzaken kunnen onderscheiden en hoe ze hier goede samenvattingen van kunnen te maken.
Door kernen uit een tekst of begrippen te filteren, kun je ermee argumenteren en toepassen op andere situaties.

Daarnaast stel ik continue de vraag: “wat, welke punten wil de docent in jouw antwoord terugzien zodat hij weet datje het echt snapt.”

Voor wie?

Middelbare school- leerlingen;
Je hebt veel vakken die, naarmate je langer op school zit, anders worden getoetst; het kunnen reproduceren, is niet meer voldoende. Er wordt meer van je inzicht gevraagd, je gaat steeds meer toepassen. Dat is lastig en veel jongeren komen daarbij in de problemen.

HBO Studenten;
met name doorstromers van mbo of havo naar hbo; het hbo vraagt een hele andere studie aanpak. Door de grotere hoeveelheden stof is het onoverzichtelijk om van voor naar achter door de stof heen te worstelen. Leren vanuit de leerdoelen maakt dat je je overzicht houdt, hoofd- en bijzaken kunt onderscheiden en verbanden gaat zien.

Achtergrond training

De training ‘ Leren & Toetsvoorbereiding’ heb ik zelf ontworpen op basis van de problematiek, die ik door leerlingen en studenten de afgelopen jaren aangereikt kreeg tijdens het werken met leerlingen.

In de vormgeving ga ik diep in  op de behoeften van de jongeren, zodat ze weer grip krijgen op de stof. Ze leren werken vanuit de hoofdlijnen, op een herhalende manier.  In praktijk blijkt deze training tot betere resultaten en meer studieplezier.

Snel leren leuk leren

Kosten voor de training:
In groepsverband: € 135,- (3x)
Individueel : € 165,- voor (3x)