Psychosociale Begeleiding

Iedereen heeft een eigen “wow”!

Voel je je vaker down?
Loopt het niet zoals jij wilt?
Voel je vaker leegtes?
Kamp je met een laag zelfbeeld?
Weet je niet wat je wilt?
Weet je even niet meer hoe verder?

Vaak leidt teveel focus op zaken als presteren, perfectionisme, te hoge verwachtingen, ongeziene en ondergewaardeerde eigen kwaliteiten tot gevoelens van minderwaardigheid, doelloosheid, uitzichtloosheid of een andere zwaarte. Je luiken zijn dicht gevallen.

Samen met jou ga ik op een pragmatische manier aan de slag. Ik werk veel met metaforen omdat deze vaak zeer verhelderend werken en op een luchtige manier inzicht geven in de kern van je probleem.
Naast het samen werken aan het oplossen hiervan, gaan we ook op zoek naar jouw “unieke ik” met jouw “unieke specialiteit” en hoe jij deze kan en wilt inzetten. Eigenschappen waarvan je denkt dat ze niets waard zijn, blijken later het verschil te kunnen maken in jouw vakgebied.

Je wordt pas gelukkig als je jezelf kunt zijn en met trots je eigen talenten inzet.

Wat is psychosociaal therapie?

De term psychosociaal therapie lijkt op psychotherapie, maar is dat niet. Het is ook geen coaching. Ik leg graag de verschillen uit.

Psychosociaal therapie is een verzamelnaam voor behandelvormen die of een combinatie zijn van meerdere technieken of psychosociale behandelvormen. Dit kan betekenen dat de therapeut eclectisch werkt of dat de therapeut een eigen methode inzet bij de psychosociale behandeling van de cliënt.

Psychosociaal therapie is een professionele vorm van individuele hulpverlening, die in Nederland valt onder de complementaire zorg (zorg dat verzekeraars onderbrengen bij alternatieve geneeswijze)

Verschil met coaching

Psychosociale therapie heeft raakvlakken met coaching, maar er zijn zeker ook verschillen. De reikwijdte en diepgang van psychosociaal therapie gaat veel verder dan die van coaching.
 Bij psychosociaal therapie gaat het om het onderzoeken van belemmerende patronen en dieper liggende blokkades.
Identiteit, normen en waarden, overtuigingen, vaardigheden en gedrag spelen een rol.
Coaching richt zich voornamelijk op toekomstig gedrag en het aanbrengen van veranderingen hierin.

Verschil met psychotherapie

Een psychosociaal therapeut is niet gebonden aan evidence based protocollen (in tegenstelling tot een GZ-psycholoog of een psychotherapeut). Daarom kan een psychosociaal therapeut maatwerk bieden en integratief werken.  Het belangrijkste verschil met psychotherapie is dat psychosociaal therapie zich niet bezig houdt met (ernstige) psychiatrische problemen of persoonlijkheidsstoornissen. Een psychosociaal therapeut stelt geen officiële diagnose. Een psychosociaal therapeut gelooft dat een individu meer is dan zijn klacht of probleem.
Een psychosociaal therapeut gaat samen met de cliënt op zoek naar antwoorden en oplossingen voor veerkracht en kwaliteit van leven.

Kenmerken van mijn aanpak

Pragmatisch
Vooruitkijkend
Gelijkwaardig
Laagdrempelig
Geïnteresseerd in wie jij bent
Concreet

Ik kijk vooral naar jou als persoon in zijn geheel en help je anders te kijken naar je probleem. Waar jouw weerstand ligt daar liggen ook jouw kansen. Samen gaan we op zoek.