Tarieven

Ik werk met basisschoolleerlingen, middelbare scholieren en studenten.
Dit kan in de vorm van een  jongerencoachtraject of studiecoachtraject.

Vrijblijvend intake gesprek
Het intake gesprek is een inventarisatie van de situatie,  de hulpvraag en wensen en mogelijkheden. Waarna, na bedenktijd, het coachtraject wel of niet wordt opgestart.

Sessies:
Ik werk per sessie van een uur. 

Mijn aanbod en de tarieven

 Jongerencoaching 
vergoeding zorgverzekeraar volgens prestatiecode 24505 

€ 65,- per sessie

Psychosociale begeleiding 
vergoeding zorgverzekering volgens prestatiecode 24504

€ 65,- per sessie
exclusief BTW

Studiecoaching
vergoeding zorgverzekering volgens prestatiecode 24505

€ 65,- per sessie

Alleen individuele en curatieve behandelingen worden vergoed door de zorgverzekeraars en herkent door beroepsorganisatie CAT vergoedbaar.

Nu voor Morgen is vrijgesteld van BTW met uitzondering van Psychosociale begeleiding.

Voor de trajecten op het Heerbeeck College gelden afwijkende tarieven.


Registratiegegevens:
CAT-therapeut: level 3
AGB Zorgverlener
Prestatiecode 24504 + 24505
KvK nummer: 64855880
BTW-id: NL003456269B97

Ik val als CAT-therapeut onder Wkkgz-klachtrecht en tuchtrecht bij de Geschilleninstantie Alternatieve Therapeuten (GAT). Gat is een rijks erkende en volledig onafhankelijke Wkkgz geschillencommissie. Voor meer informatie over mijn klachtenregeling zie https://gatgeschillen.nl

Ik werk als CAT-therapeut volgens de richtlijnen van de GAT-beroepscode. Voor meer informatie zie https://gatgeschillen.nl/beroepscode/

Voor meer informatie over CAT vergoedbaar zie http://www.catvergoedbaar.nl