Studiecoach

Als individueel coach help ik basisschoolleerlingen, middelbare scholieren en studenten die op een of andere manier vastlopen in hun studie(tijd).  Dit kan zijn op het gebied van:

  • concentratie
  • onzekerheid 
  • faalangst
  • negatieve overtuigingen
  • de lat ligt hoog | perfectionisme
  • motivatie 
  • het loopt sociaal niet lekker
  • onderpresteren

 Ik kom hierbij tevens leerlingen tegen die kenmerken vertonen van AD(H)D, uit het autisme spectrum of  om onduidelijke reden onderpresteren. Denk hierbij aan leerlingen met een hoge intelligentie en daardoor te weinig cognitieve leer strategieën hebben hoeven ontwikkelen. 

Mijn aanpak is een persoonlijke afstemming op de leerling met zijn of haar probleem. Het is belangrijk om eerst de leerling goed te doorgronden, te begrijpen en dit vooral ook kenbaar te maken. Indien de leerling zich begrepen voelt kunnen we samen aan de slag.  Ik stem hierbij  continue af op het tempo van de leerling zodat alles goed beklijft.

Inzichten zullen zorgen dat we doelgericht kunnen werken aan de kern van het probleem. Het goed meenemen van de leerling bij het analyseren, meedenken en oplossen hiervan zorgt voor een groei van zelf vertrouwen.

De leerling gaat langzaam weer geloven in het verband tussen inspanning en resultaat en gaat weer geloven in zijn of haar eigen invloed.
De attitude zal verbeteren en de “nieuwe” studievaardigheden worden beter opgepakt en toegepast.

we kijken ook naar het groter geheel.
Waar zitten de (verborgen of ondergewaardeerde) talenten en hoe zijn deze direct in te zetten en ook in de rest van de loopbaan?  Wat geeft je voldoening, waar ben je goed in? 

Om studievaardigheden op een goede manier aan te leren, duik ik samen met de leerling zijn of haar lesstof in. Wij gaan samen op zoek naar motivatie, competenties en ik leer de leerling beter grip te krijgen op de studie op zijn of haar unieke manier.  O.a. uitpluizen,  plannen in behapbare stukken, maar ook bewustwording van vaagheden in de lesstof zorgen ervoor dat de leerling beter aanhaakt.
Met een verbeterde motivatie, een andere  studieaanpak doorgrondt hij of zij de lesstof beter en kan doelgericht de toekomst in.

Samenwerking met school

Indien nodig zoek ik persoonlijk samenwerking met de mentor op school.
Die samenwerking is iedere keer weer een win-win situatie.
Met de informatie die ik krijg van de mentor kan ik nog doelgerichter met jouw zoon of dochter werken. Omgekeerd krijgt de mentor een beter beeld van zijn of haar inspanningen buiten het schoolgebouw en zodoende de kans om zijn beeldvorming bij te stellen. Hoe mooi is dat?

Lees hier meer over de aanpak “Samenvatten & toetsvoorbereiding”
Lees hier enkele ervaringen van leerlingen en ouders.