Samenvatten & Toetsvoorbereiding

Mijn uitgangspunt is een streven naar de “ja-duh-factor”:

 • 80% begrijpen betekent:
  Kunnen reproduceren.
  Nadeel: de lesstof moet steeds opnieuw geleerd worden.
  Als de docent niet om de letterlijke lesstof vraagt, wordt het niet herkend.
 • 90% snappen betekent:
  Begrijpen wat er staat en dit klakkeloos overnemen.
  Herformuleren wordt een probleem.(..uh..iets van..) .
  Door de lesstof heen gaan, zonder het geheel te zien. Dit maakt verbanden leggen moeilijk.
 • 100% begrijpen betekent:
  Het overzien van de grote lijnen en het doorgronden van de lesstof. Hierdoor worden verbanden zichtbaar en zijn ze beter toepasbaar. Door de logica van de lesstof te doorzien beklijft de lesstof beter.
  Daarnaast is het beter in te schatten waar de docent naartoe wilt met zijn vraag.

  Veel leerlingen leren voor de 80% of de 90%, ze kennen de stof, maar komen tijdens het maken van de toets niet uit de verf.

Hoe?

Ik leer leerlingen overzicht te houden over de lesstof en ik leer ze verbanden zien.

Ik leer leerlingen hoe ze scannend en analytisch kunnen lezen zodat ze hoofd- en bijzaken kunnen onderscheiden. Zo leer je met de lesstof argumenteren en toepassen.

Ik leer leerlingen hoe ze lesstof goed kunnen doorgronden door samen het uitpluizen goed te oefenen.

Daarnaast stel ik continue de vraag: “wat, welke punten wil de docent in jouw antwoord terugzien zodat hij weet datje het echt snapt?”

Voor wie?

Middelbare scholieren
Naarmate je langer op school zit wordt er anders getoetst; het kunnen reproduceren, is niet meer voldoende. Er wordt meer van je inzicht gevraagd, je gaat steeds meer toepassen. Dat is lastig en veel jongeren komen daarbij in de problemen.

HBO Studenten
Het hbo vraagt een hele andere studie aanpak. Door de grotere hoeveelheden stof is het ondoenlijk om de stof helemaal door te werken. Leren vanuit de leerdoelen maakt dat je je overzicht houdt, hoofd- en bijzaken kunt onderscheiden en verbanden gaat zien.

Achtergrond training

De training ‘ Leren & Toetsvoorbereiding’ heb ik zelf ontworpen op basis van de problematiek, die ik door leerlingen en studenten de afgelopen jaren aangereikt kreeg tijdens het werken met leerlingen.

Snel leren leuk leren